-   
Bitte wählen Sie hier Ihre Sprache:   

Über Bosnien und Herzegowina

VOLKSZÄHLUNG IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA,

Information über die Volkszählung, Haushalte und Wohnungen in Bosnien und Herzegowina 01. bis 15. Oktober 2013

Popisivanje stanovnitva, domaćinstava i stanova na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, počinje 1. oktobra u 9 sati ujutro, a zavrava 15. oktobra 2013. godine u 21 sat, prema stanju na dan 30. 9. 2013. godine u 24,00 sata (ponoć) - to se smatra referentnim datumom Popisa. Popis organiziraju i provode statističke institucije u Bosni i Hercegovini: Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku Republike Srpske u saradnji sa ministarstvima i drugim institucijama nadlenim za poslove Popisa.

Popis osoba koje su u inostranstvu due od 12 mjeseci provodi se na posebnom obrascu (P1 IN), koji se zajedno sa uputstvom za popunjavanje nalazi na web stranici http://www.popis2013.ba .

Osobe dravljani BiH koje su na privremenom radu i boravku u inostranstvu sami popunjavaju popisni obrazac (tzv. samopopisivanje). Podatke o djeci do 15 godina daje jedan od roditelja, usvojitelj ili staratelj.

Obrazac  P1 IN je potrebno odtampati, a zatim popuniti hemijskom olovkom crne ili plave boje prema instrukcijama datim u Uputstvu, te popunjen dostaviti potom s povratnicom najkasnije do 15. oktobra 2013. godine na adresu:

AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH
ZELENIH BERETKI 26
71000 SARAJEVO
BOSNA I HERCEGOVINA

Na gore navedenoj web stranici nalaze se sve informacije o predstojećem popisu, kao i odgovori na najčeće postavljana pitanja u vezi Popisa. 


Kontakt  

Tel: +43 (0) 1 811 8555
nanoware media